fMRI SCAN

© כותב הפוסט: עופר בן-חורין (מחבר הספר "MRI המדריך המלא – רפואה ופיזיקה נפגשות")

 

דימות תהודה מגנטית תפקודי, functional MRI) fMRI) הינו שימוש ייעודי במכשיר ה-MRI שמטרתו למדוד פעילות מוחית.

ה- fMRI הינו סריקת MRI רגילה אשר משלבת בתוכה את בדיקת תפקודו של המוח. היא עושה זאת על ידי איתור של שינויים מקומיים באופן זרימת הדם במוח וכך מצביעה על האיזור הפעיל במוח מבחינה עצבית, בהתאם למתן גירוי מסוים או חשיבה על נושא ספציפי.

השיטה מתבססת על השינוי שחל בתכונותיו המגנטיות של חלבון ההמוגלובין בהתאם למספר מוליקולות החמצן שהוא נושא. איזורים פעילים הם איזורים אשר צורכים יותר חמצן מאיזורים שאינם פעילים וההמוגלובין שבהם נושא פחות חמצן בתוכו – את זאת יודעת התוכנה לפרש לכדי תמונה תפקודית.

אם מצלמים את המוח בזמן מנוחה ואחר כך משווים את התמונה לצילום התהודה המגנטית התפקודית בזמן הגירוי, ניתן לאבחן את האזורים במוח אשר היו בשימוש בעת הגירוי.

ה- fMRI משמש, מעבר לחקר המוח, גם לכלי חשוב לתכנון ניתוחי מוח כאשר המנתחים מעוניינים לאתר את מיקומם המדויק של מרכזי הדיבור והשמיעה אצל המטופל על מנת להימנע מלפגוע בהם.

 

אל מחקרים אחרונים בתחום ה-fMRI


��� ������ �����.