SPECT SCAN

© כותב הפוסט: עופר בן-חורין (מחבר הספר "MRI המדריך המלא – רפואה ופיזיקה נפגשות")

SPECT

 

סריקת SPECT, ראשי תיבות של  Single photon emission computed או בעברית טומוגרפיה של פליטת פוטון בודד, היא בדיקה בלתי פולשנית אשר בה מתוארים באופן גרפי חלקים פנימיים של הגוף הנבדק.

טכנולוגיה זו משמשת לצרכיי אבחון קליני, למחקר פיזיולוגי ולסיוע הדמיתי בעת פעילות פולשנית. טכנולוגיות דומות של spect משמשות גם עבור יישומים תעשייתיים.

בשיטת ה- SPECT  מזריקים לנבדק איזוטופ רדיואקטיבי הפולט קרני גמא לזרם הדם. הקרינה מצולמת באמצעות מצלמה גמא מסתובבת אשר מצלמת מזוויות וחתכים שונים ומאפשרת להדגים בתמונה תלת-ממדית את תפקודה של הרקמה. ברפואה משתמשים בכלי זה לאבחון או להנחיה בעת בטיפולים פולשניים, בבעיות או במחלות שלא ניתן לאתר באמצעות צילום רנטגן.

תמונת החתכים אשר מייצרת המצלמה מהווה למשל את מפת הפרפוזיה של המוח. מאחר שהפרפוזיה מדגימה את האיזורים בעלי הפעילות המטבולית הגבוהה יותר ואת האיזורים בעלי הפעילות המטבולית הנמוכה יותר, היא גם נותנת מידע לא ישיר על המטבוליזם של המוח.

��� ������ �����.